AGRO Diogra - Sprzedaż i rozsiewanie wapna nawozowego

Graboszyce 32-640
ul. Czarcza 25

Firma realizująca usługi wapnowania gleby mączką wapienną lub wapnem pylistym z wykorzystaniem rozsiewacza. Wapnowanie wykonuje się na ściernisku, po zbiorach lub przed siewiem. Agro Diogra jest również oficjalnym dystrybutorem wapna nawozowego Gruntcal. Wapno nawozowe, magnezowe i pyliste w big-bagach.