Polityka prywatności

  1. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych:

 

 

Cel Objaśnienie Podstawa prawna Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte
Założenie konta w serwisie,wzajemnych roszczeń. W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w serwisie www.tvswinoujscice.pl  i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych transakcji. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. Do założenia konta uprawniony jest każdy użytkownik, bez weryfikacji wstępnej.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
Zawarcia umowy o świadczenie usługi,

Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie www.tvswinoujscie.pl, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługi NAZWA PARTNERA. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby sfinalizować usługę, np. zamieszczenia ogłoszenia w serwisie.

Do zawarcia umowy może dojść także poprzez kontakt z handlowcem na podany numer telefonu.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Umową lub ustalonymi warunkami lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
Wykonania umowy Niezależnie od tego, czy założyłeś konto czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę, dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby wykonać umowę.  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
W celu realizacji marketingu usług NAZWA PARTNERA. Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy lub świadczeniem usług. Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie.  Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W celu realizacji analizy statystycznej, w tym finansowej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych. Analiza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest identyfikacja transakcji, które stanowią naruszenie umowy (bez zamiaru zapłaty) w celu dochodzenia praw przez Administratora danych Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W celu przesyłania newslettera. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
W celu wyświetlania tzw. web push. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
W celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO. W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO W celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z:

- wykonaniem usługi

- wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami).

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.