Pożyczki dla firm w czasach koronawirusa

 • 25.05.2020, 14:00
 • Grupa Tipmedia
Pożyczki dla firm w czasach koronawirusa
Wiele z polskich przedsiębiorstw potrzebuje obecnie pieniędzy na przetrwanie spadku obrotów czy wręcz zawieszenie biznesu przez epidemię koronawirusa. Sytuację stara się ratować rząd uruchamiając liczne pożyczki na preferencyjnych warunkach, w tym pożyczki bezzwrotne. Postaraliśmy się zebrać wszelkie możliwe do uzyskania pożyczki dla mikro i małych firm, które są dostępne w związku z sytuacją wynikłą z pandemii.

Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka płynnościowa POIR to pożyczka z programu europejskiego Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Środki z programu mogą zostać przeznaczone na pożyczki ze względu na pandemię koronawirusa. Jak nazwa wskazuje, ta pożyczka jest przeznaczona na utrzymanie płynności firmy. Wypłacają ją instytucje współpracujące z BGK (Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Obecnie część środków na pożyczkę POIR jest już wyczerpana i można ją dostać wyłącznie przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubelskim. Charakterystyka pożyczki POIR:

 • Na wynagrodzenie pracowników, pokrycie zobowiązań, zakup towarów, nieopłaconych faktur.

 • Okres spłaty do 6 lat.

 • Karencja w spłacie do 6 miesięcy.

 • Oprocentowanie równe 0 proc.

 • Bez opłat i prowizji

 • Łączna kwota pożyczki do 15 mln zł.

 • Nie może przekroczyć 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 roku.

 • Firma nie mogła znajdować się w trudnej sytuacji przed końcem 2019 roku.

 • Firma nie może znajdować się pod obowiązkiem zwrotu pomocy w związku z decyzją Komisji Europejskiej i nie może być wykluczona z ubiegania się o dostęp do środków publicznych.

Pożyczki z sektora pozabankowego

Widmo bankructwa przedsiębiorstw w niektórych branżach jest bardzo realne. Z tego powodu banki niechętnie udzielają kredytów firmom i wiele z przedsiębiorstw utraciło płynność finansową. Wypowiedziane zostały m.in. umowy kredytów obrotowych. Z pomocą firmom w trudnej sytuacji przychodzi sektor pozabankowy, który jest w stanie zgodzić się na wyższe ryzyko niewypłacalności w zamian za nieco wyższe koszty pożyczki. Pożyczka ratalna dla firm może być deską ratunku dla przedsiębiorstwa borykającego się ze skutkami epidemii, pozwalając przetrwać np. czas oczekiwania na pomoc państwową i rozpoczęcie normalnej działalności.

Gwarancje de minimis

Gwarancja de minimis jest rządowym zabezpieczeniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego zaciągniętego przez prywatną firmę. Pozwala to na wzięcie kredytu przez firmy z krótkim stażem działalności, albo firmy bez możliwości innego zabezpieczenia zobowiązania. Zaletą gwarancji jest możliwość załatwienia wszelkich formalności bezpośrednio w banku, w którym wnioskujemy o kredyt. Gwarancja pozwala na znaczne obniżenie prowizji i marży za udzielenie kredytu ze względu na mniejsze ryzyko braku spłaty. W związku z pandemią COVID-19 BGK znacznie rozszerzył projekt gwarancji de minimis. Obecnie warunki gwarancji to:

 • Gwarancja do 80 proc. kwoty kredytu.

 • Bez prowizji za udzielenie gwarancji.

 • Maksymalny okres gwarancji wynosi do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

 • Z finansowania mogą skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w US i ZUS.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Tę pożyczkę można otrzymać w kwocie do 5 tys. złotych. Kwota jest wypłacana jednorazowo, a okres spłaty wynosi do 12 miesięcy. Jej największą zaletą jest bezzwrotność. Jeżeli przedsiębiorca utrzyma działalność przez najbliższe 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, to ulega ona umorzeniu wraz z wszelkimi odsetkami. Zobacz szczegóły:

 • Skorzystać może każdy mikroprzedsiębiorca.

 • Działalność musi działać przed 1 marca 2020 roku.

 • Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy za pomocą formularza elektronicznego w portalu praca.gov.pl lub w formie papierowej w samym urzędzie.

Pozostałe programy pomocowe

Rząd planuje wprowadzić albo wprowadził jeszcze wiele innych ułatwień dla przedsiębiorców. W zakresie pożyczek BGK pracuje nad wprowadzeniem systemu dopłat do kredytów bankowych. Dopłaty mają przyjąć formę spłaty odsetek od kredytów przez okres 12 miesięcy. Kredyty bankowe można porównać na stronach takich jak Loando.pl Osobne wsparcie otrzymają osoby, które skorzystały z programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie.

Pomoc dla przedsiębiorstw przyjmuje również formę ułatwień w rozliczeniach z ZUS i US. Podatki można płacić później, rozłożyć je na raty, a składki ZUS odroczyć na aż 3 miesiące. Szersze wsparcie i osobne programy przysługują przedsiębiorstwom działającym w sektorach ekonomii społecznej, turystyki i ekologicznej. Nie są to jeszcze wszystkie programy pomocowe. Ich pełna lista to kilkadziesiąt pozycji. Szczegóły najlepiej jest sprawdzić na domenie gov.pl i Banku Gospodarstwa Krajowego. Sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić dostępne formy pomocy na bieżąco.

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: